TAVERNA U PECE
Svatoplukova 1 | Olomouc - Řepčín 77900 | 739 089 040

Ochrana osobních údajů


Společnost MILVEND s.r.o. se zavazuje k zajištění odpovídající úrovně diskrétnosti, dostupnosti a integrity osobních údajů kteréhokoli Datového subjektu, pokud jde o používání webových služeb a řešení společností.

Shromážděné osobní údaje a zpracování osobních údajů budou předmětem odpovídajících fyzických a logických bezpečnostních opatření. Pokud se osobní údaje shromažďují a zpracovávají na základě souhlasu, tento proces zpracovávání probíhá tak dlouho, dokud příslušný Datový subjekt neoznámí společnosti jasné odvolání souhlasu ze své strany.

Jakékoli ze shromážděných osobních údajů nesmějí být převáděny do třetích zemí.

Veškerý datový přístup k osobním údajům podléhá schválení na straně společnosti MILVEND s.r.o.; tento přístup je k dispozici pouze pro oprávněné osoby. Na uložených osobních údajích není prováděno jakékoli automatizované zpracování nebo profilování.

Pokud máte jakékoli další dotazy týkající se kontroly a zpracování osobních údajů, můžete nám zaslat e-mail na adresu info@tavernaupece.cz.

Pokud se jedná o případy zneužití osobních údajů při zpracovávání v souvislosti se společností MILVEND s.r.o., můžete se obrátit na Autorizovaný úřad pro osobní údaje:

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
Česká republika